Intresset för Sverige ökar i Finland | Visa meddelandet i webbläsaren
31.10.2020
Intresset för Sverige ökar i Finland

En ökning med 35 % under det gångna året. Antalet nya medlemmar i Finsk-svenska handelskammaren har rakat i höjden under det senaste året. De finländska företagen vänder sig allt oftare till Sverige i en tid då alla råd är goda för att öka den finländska exporten. Sanktionerna mot den ryska marknaden har gjort att exporten från Finland till Ryssland minskat med 34 % år 2015 (jan-okt). Nu öppnas nya möjligheter för finländsk spetskompetens på världsmarknaden.
Läs mer »

Kjell Skoglund
Nyheter

Ben Idström Industrial News Service
presenterade sig i Stockholm

Den traditionella fackpressen är även fortsättningsvis synnerligen viktig då man ser på produktinformation inom B2B-området, speciellt då inom internationell kommunikation. Inom konsumentindustrin kommunicerar man idag även via sociala media.
Läs mer »
 

NatureVention NatureVention
gör det lättare att andas

NaturVention har utvecklat en internationellt sett unik metod genom vilken dålig, kemikaliemättad inomhusluft ersätts med naturenlig luft av hög kvalitet. Metoden förstärker utvalda växters naturliga förmåga att bryta ner skadliga komponenter i luften.
Läs mer »

Forum
Prenumeration på Forum-tidningen till alla medlemmar
Finsk-svenska handelskammarens medlemsföretag får en årsprenumeration på tidningen Forum för 2016.

Siffror och statistik

- Finlands export till Sverige
   minskade med 12 %
   (jan-okt)
 - Finlands import från Sverige
   minskade med 6 %
   (jan-okt)
 - Inflationen i december 2015
   Sverige: 0,1 %
   Finland: -0,2 %
 - BNP-förändringar Q3
   Sverige: 0,8 %
   Finland: -0,5 %
Siffrorna avser jämförelse med samma period året innan.
Källor: Finska tullen, Statistiska centralbyrån och Statistikcentralen.
Kommande FINSVE-evenemang

Frukostseminarium:
Har du tillräckligt med kapacitet för att möta utmaningarna i arbetslivet?
Arrangör: Ironcoaching Sverige.
17 februari 2016, Stockholm
Tid: 08:30-10:30.
Plats: Finlands ambassad,
Gärdesgatan 11, Stockholm.
Till anmälan »

Företagarlunch i Stockholm
7 mars 2016, Stockholm
Du får möjlighet att träffa finländska företagare på väg ut på den svenska marknaden.
Plats: Finlands ambassad,
Gärdesgatan 11, Stockholm.
Till anmälan »

Frukostseminarium:
Deklarera via mobilen,
vem hade trott på det?
Arrangör: Boardingpass.
10 mars 2016, Stockholm
Tid: 07:30-09:30.
Plats: Hotel Birger Jarl,
Tulegatan 8, Stockholm.
Till anmälan »

Finsk köksutrustning
i innovationernas framkant
17 mars 2016, Stockholm
Arrangörer: Stala Oy och Puustelli AB
Tid: Meddelas senare
Plats: Finlands ambassad,
Gärdesgatan 11, Stockholm.
Det går ännu inte att anmäla sig till evenemanget.

Vårlunch
Lunchtalare Jörn Donner.
21 mars 2016, Stockholm
Tid: 11:45-13:30.
Plats: Grand Hôtel, Spegelsalen
Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm.
Det går ännu inte att anmäla sig till evenemanget.

Årsmöte
18 maj 2016, Helsingfors
Tid: Meddelas senare
Plats: Sveriges ambassad,
Norra Esplanaden 7B, Helsingfors.
Det går ännu inte att anmäla sig till evenemanget.

80-årsjubileum
21 oktober 2016, Stockholm
Tid: Meddelas senare
Plats: Meddelas senare
Det går ännu inte att anmäla sig till evenemanget.

Nya medlemmar

Salon vaihtolavakeskus Oy »
NaturVention Oy »
Ramm-Schmidt Consulting Ltd Oy
Pohjola-Norden Pohjanmaan osasto
Turun kaupunki »
Grand Slam Press AB »
Ironcoaching AB »
Routa Imports Oy »
PTStudio Oy »
OK Perintä Oy »
Ab BMR Terapia Oy »
Fridas Bod AB »
Tammermatic Oy »
Innovator Aboa Oy
Aureum Management AB »
GOveteran »
Benify Oy »
PTC-Consulting
Altia Sweden Services »
Miltton Oy »
Idelhöjd »
Ruotsinsuomalaisten arkisto »
Navinor Oy
Tormets Oy »
Procountor LTD »
Lazard AB »

Finsk-svenska handelskammaren

Gärdesgatan 11 | 115 27 Stockholm
Tel: +46 8 442 88 60 | Fax: +46 8 442 88 61
www.finsve.com