Voit katsella uutiskirjeemme myös selaimessasi

 

I-harrastajalisenssi yli 16-vuotiaille nyt hankittavissa

Vakuutusyhtiö Tapiolan kanssa neuvoteltu harrastaja- ja kuntopainilisenssi 17-70 -vuotiaille on nyt hankittavissa. I-harrastajalisenssi sopii erinomaisesti kaikille kuntopainijoille, tuomareille ja esimerkiksi nallepainissa lastensa kanssa käyville vanhemmille. Vuoden aikana lisenssi on helposti korotettavissa kilpalisenssiksi maksamalla erotus.

Lisenssin hinta vuodelle 2015 on 52 euroa.

Vakuutus on voimassa harrastetason painijoilla, valmentajilla, tuomareilla ja toimitsijoilla Suomen Painiliiton alaisten seurojen järjestämässä harrastepainitoiminnassa sekä välittömillä meno- ja paluumatkoilla toimintaan. Vakuutus on voimassa myös alle 16-vuotiaiden painiharrastajien vanhemmilla heidän osallistuessaan painiharjoituksiin lastensa kanssa.

Vakuutukseen liittyy 100 euron vahinkokohtainen omavastuu.

  • Hoitokulut tapaturmaa kohden enintään 5100 €
  • Hoitokulujen omavastuu 0 €
  • Pysyvä haitta, kertakorvaus enintään 20000 €
  • Kuolenmantapauskorvaus 8500 €

I-harrastajalisenssi ei oikeuta kilpailemiseen.

Lisenssin hankinta tapahtuu maksamalla 52 euroa Painiliiton tilille FI54 1400 3000 1080 41 (Nordea). Mainitse maksun viestiosassa nimi-, syntymäaika- ja osoitetiedot sekä seura.

Lisätietoja tarvittaessa Painiliiton toimistolta.

Sääntö- ja kilpailuvaliokunta tiedottaa

Suomen Painiliitto ry

Sääntö- ja kilpailuvaliokunnan tiedote I / 2015

Valiokunnan kokoonpano ja tehtävät
Kilpailu- ja sääntövaliokunnan puheenjohtajana toimii vuonna 2015 Stevo Petrovic. Muut jäsenet ovat Mika Vuori (vpj), Karri Toivola, Pertti Vehviläinen, Eero Tynninen ja Ilmo Pilli.

Valiokunnan sisäisessä työnjaossa Stevo Petrovic tekee esitykset tuomariasioista. Mika Vuori puolestaan vastaa esityksistä kilpailukalenteri- ja kilpailumatka-asioissa.

Kilpailujen järjestämisluvat ja lupamaksut:
Tulevaisuudessa (v. 2016 -) kilpailuluvat anotaan ja käsitellään yhdellä kertaa koko vuoden osalta. Seurat, joilla on kilpailulupa- tai muita maksuja rästissä Painiliitolle ei myönnetä kilpailuja.

Jokaisella kilpailuja hakevalla seuralla tulee olla aktiivinen painituomari (10 kilpailua/kalenterivuosi). Mikäli seuralla ei ole tuomaria, niin kilpailuille ei myönnetä järjestämislupaa.

Tuomariasiat
Valiokunta päivittää tuomareiden koulutusmateriaalin ajan tasalle syyskuuhun 2015 mennessä. Tämän jälkeen kaikilla eri alueiden tuomarikouluttajilla on samanlainen materiaali käytettävissä.
Uusien tuomareiden osalta koulutuksen jälkeisenä ensimmäisenä toimintavuotena ei peritä tuomarilisens-simaksua.

Tuomareiden nimeämistä eri kilpailuihin muutetaan siten, että jatkossa tuomarivalinnat tehdään ja julkaistaan koko kalenterivuodeksi yhdellä kerralla.

SM-paineihin nimetään mattoa kohden viisi tuomaria. Suomessa järjestettäviin UWW:n kisoihin nimetään mattoa kohden neljä tuomaria. Kilpailujen valvojat nimeävät mattojen ylituomarit kisapaikalla.

Niiden kansallisen tason tuomareiden, jotka ovat maksaneet tuomarilisenssinsä, mutta eivät ole toimineet ”aktiivisesti” tuomarikortin luokka voidaan alentaa valiokunnan päätöksellä.

Kilpailujen järjestämisluvan saanutta seuraa suositellaan hoitamaan matka-/kulukorvauksena kilpailuihin osallistuville tuomareille korvaus (niille joille tulee todellisia matkakuluja). Suositeltu korvaus on korkeintaan 200 euroa mattoa kohden.

Ulkomaisiin kilpailuihin osallistuvilla seuroilla on velvollisuus ottaa tuomari mukaan kilpailuihin, mikäli painijoita on enemmän kuin kolme.

Seuratoimintalomakkeet palautettava 31.1.2015 mennessä

Muistakaa palauttaa seuratoimintalomakkeet tammikuun 2015 aikana. Seurasi yhteyshenkilönä voit palauttaa lomakkeet täyttämällä oheiset nettilomakkeet tai palauttamalla postitse joulukuussa lähetetyt lomakkeet.

Seuran yhdyshenkilötiedot 2015

Seuran toiminta- ja vuositilasto jäsenistä 2014

Painiliitto tarvitsee lomakkeista saatavia seuratietoja OKM:lle tehtäviä selvityksiä varten.