Voit katsella uutiskirjeemme myös selaimessasi

Ajankohtaista asiaa tuomaritoimintaan liittyen

Tuomariaktiivisuus ja sen ylläpitäminen

 

Kaksinkertainen osanottomaksu ilman tuomaria kilpailevilta seuroilta

 Sääntö ja kilpailuvaliokunta suosittaa kilpailujen järjestäjille, että järjestäjät ottavat kaksinkertaisen osallistumismaksun, mikäli kisoihin painijoita lähettävällä seuralla ei ole mukana kisoihin tuomaria. ”Ylimääräinen” osallistumismaksu kohdennetaan kisoissa olevien tuomarien kulukorvauksiin. Valiokunnan suositus ei koske SM-, KLL- ja FILA-turnauksia.

Jatkossa tuomareiden luokitukseen tulee vaikuttamaan kilpailuaktiivisuus. Valiokunta on päättänyt, että alle 10 kilpailua vuodessa käyneiden kansallisten tuomareiden luokat voidaan pudottaa valiokunnan käsittelyn jälkeen. Kansallinen III-luokka säilyy, jos tuomarilisenssi on maksettu. Kansainvälisten tuomarien kortit vahvistaa FILA vuosittain.

Tuomareiden aktiivisuus tulee vaikuttamaan myös SM- ja KLL-kisoihin nimettäviin tuomareihin. Kisoihin valitaan jatkossa oikeudenjakajat niiden tuomarien joukosta, joilla on vuodessa käytynä yli 15 kisaa.

Valiokunta suosittaa, että painituomarit kävisivät vuoden aikana vähintään 8-15 kilpailua.

Alueelliset tuomarikouluttajat esittävät sääntö- ja kilpailuvaliokunnalle (valiokunta tekee lopulliset päätökset) oman alueensa tuomareista listan kansallisiin arvokilpailuihin valittavista tuomareista seuraavan aikataulun mukaisesti:

- 1.1. - 30.6. järjestettäviin kilpailuihin edellisen vuoden marraskuun loppuun mennessä

- 1.7. - 31.12. järjestettäviin kilpailuihin kuluvan vuoden toukokuun loppuun mennessä.

Suosituksia tuomareille:

0 – 8 kisaa (minimi kisamäärä)

8 – 15 kisaa (minimi / suositus)

yli 15 kisaa käyneet ovat SM ja KLL- paineihin valittavien tuomareiden listoilla.

 Alueelliset tuomarikouluttajat pyrkivät lisäämään ja tarjoamaan tuomarikoulutusta omilla alueillaan tai yhteistyössä naapurialueiden kanssa.

Käyttäytyminen kilpailu- ja leiritapahtumissa

 Todettiin, että kilpailu- ja leiritapahtumissa on ehdottomasti noudatettava käyttäytymistä koskevia Painiliiton, Valon ja ADT:n sääntöjä.  Maajoukkuetehtävissä vastuu on ensisijaisesti valmentajilla, jotka tekevät tapahtumista raportin Painiliittoon. Suomessa järjestettävien kilpailujen raportointivastuu on kilpailujen valvojalla.

Ulkomaille suuntautuvien seurajoukkueiden kilpailu- ja leiritapahtumiin tulee anoa sääntöjen mukaisesti lupa sääntö-ja kilpailuvaliokunnalta hyvissä ajoin.  Anomuksiin on aina nimettävä vastuuhenkilö sekä joukkueen tuomari, jotka ovat mukana tapahtumissa. Kilpailun tai leirin jälkeen vastuuhenkilön on lähetettävä viikon sisällä raportti tapahtumasta Painiliittoon.